Ny teknologi for klimatilpasning av jordbruket

Norge er i verdensfronten når det gjelder ny teknologi og det er viktig for å bidra til mer bærekraftig og klimatilpasset norsk landbruk i fremtiden. Dette var statsrådene Olaug Bollestad og Iselin Nybø helt samstemte om da de holdt sine åpningsinnlegg på NIBIO-konferansen 2019. Norge har 3 % dyrkbar mark. Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad... Fortsett lesing →

Grøntproduksjon i lukkede rom?

Vertikal produksjon er en ny produksjonsform som er i ferd med å bre seg internasjonalt. Den består av dyrking av grønnsaker, urter eller til og med bær i lukkede rom med streng kontroll på produksjonsfaktorene. Kan en slik dyrkningsmåte være et hjelpemiddel for å øke norsk produksjon av enkelte matvarer? Begrepet vertikal produksjon brukes om... Fortsett lesing →

TeknoForum på Potet2019

TeknoForum ble invitert til å presentere hva vi kan bidra med for potetprodusentene på Potet2019-konferansen som ble arrangert denne uken. I en nylig undersøkelse blant Gartnerhallens potetprodusenter sier 61 % at de forventer omsetningsvekst de neste fem årene. Det er en tanke færre enn gjennomsnittet av Gartnerhallens produsenter. Samtidig er det 25 % av potetprodusentene... Fortsett lesing →

Foredrag på Gartnerhallens kongress 2018

"Gartnerhallens produsenter sitter ikke godt tilbakelent i en stol og lar livet passere forbi. De sitter ytterst på stolkanten og ivrer etter å ta i bruk ny teknologi", sa TeknoForums prosjektleder Ellen Hovland på Gartnerhallenkongressen 2018.  To av TeknoForums medlemmer holdt innlegg på Gartnerhallens kongress 2018 i Stjørdal 15.-16. november. - SINTEF sin tverrgående satsing... Fortsett lesing →

Forumets arbeidsform utformes

TeknoForum skal være et kunnskapsnav for Gartnerhallens medlemmer. På møtet denne uken startet forumet konkretiseringen av hvordan vi skal innfri det. I mandatet beskrives det at forumet skal innhente behov for ny teknologi fra grøntprodusentene og forventninger fra dagligvarebransje og myndigheter, samt være oppdatert på hva som finnes av ny teknologi innen frukt og grøntbransjen.... Fortsett lesing →

Teknoforum på LandTek 2018

Landbruksteknikk-konferansen LandTek 2018 ble avholdt 31. oktober og 1. november. Fire av medlemmene i TeknoForum holdt innlegg på konferansen. LandTek er en årlig konferanse om teknologiutviklingen i landbruket og norsk matproduksjon. Målsetningen er å være en arena for ny kunnskap og diskusjoner rundt et fremtidsrettet og bærekraftig norsk landbruk. Årets konferanse fokuserte på nye teknologiske... Fortsett lesing →

TeknoForums medlemmer

Norske forsknings- og utviklingsmiljøer er blant de fremste i verden innen utvikling av landbruksroboter. Et knippe av dem er samlet TeknoForum. TeknoForum består av (f.v.): Ellen Hovland, FoU-sjef i Gartnerhallen SA og leder av Teknoforum Audun Korsæth, forsker ved NIBIO Apelsvoll og avdelingsleder for Senter for presisjonsjordbruk Åge Klepp, fagsjef næringspolitikk hos Norsk Landbrukssamvirke Pål... Fortsett lesing →

TeknoForum opprettes

Norske grøntprodusenter er  svært fremoverlente og ønsker å ta i bruk teknologiske nyvinninger så raskt som mulig. Norske forskningsmiljøer er i verdensfronten innen landbruksrobotikk. TeknoForum - en ny tenketank for grøntnæringen skal bidra til å forene disse to miljøene.  Fredag 31. august ble TeknoForum opprettet. Det skjedde ved Senter for presisjonsjordbruk på NIBIO Apelsvoll. Teknoforum... Fortsett lesing →

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑