Om

Det overordnede målet for TeknoForum er økt konkurransekraft for Gartnerhallens medlemmer og verdikjeden for frukt og grønt ved bruk av ny bærekraftig teknologi.

Bærekraftig teknologi

Med «bærekraftig» menes teknologi som er økonomisk besparende, bidrar til mer miljøriktig produksjon eller forbedrer arbeidsforhold. Det kan være teknologi som redusere kostnader i produksjonen/effektiviserer produksjonen, reduserer skader og usikkerhet knyttet til plantesykdommer, klima o.l., sikrer trygge og holdbare produkter, reduserer energiforbruk og klimagassutslipp, reduserer svinn, bedrer plukkeforhold for arbeidere, osv.

Ny teknologi

«Ny teknologi» er i denne sammenhengen tekniske hjelpemidler som roboter, droner, ulike maskiner, automasjon, digitalisering, vertikal produksjon, hydroponi, akvaponi, styringssystemer for lys, luft, næring osv, rensesystemer, lys- og energiteknologi, alt fra produksjon til og med pakkeri, inklusiv emballering og holdbarhetsteknologi.

Gartnerhallen vil derfor ta en lederrolle for å sikre at våre produsenter får tilgang til oppdatert informasjon om nye teknologiske muligheter og får en kanal for å melde inn teknologibehov og få råd om bruk av ny teknologi. Det er også viktig at de teknologiske miljøene i Norge er oppdatert på teknologiske muligheter som er relevante for frukt- og grøntbransjen og ved å utvikle eller tilpasse ny teknologi til norske forhold.

Medlemmer i TeknoForum

TeknoForums medlemmer på besøk på Senter for presisjonsjordbruk på NIBIO Apelsvoll. Foto Gartnerhallen SA

 

Audun Korsæth, forsker ved NIBIO Apelsvoll og avdelingsleder av Senter for presisjonsjordbruk

Pål Johan From, professor og leder av maskinlinjen ved Fakultet for realfag og teknologi, NMBU

Marit Aursand, spesialrådgiver i SINTEF Manufacturing

Svein Olav Torø, daglig leder Kongsberg Innovasjon

Åge Klepp, fagsjef næringspolitikk hos Norsk Landbrukssamvirke

Jens Strøm, FoU-direktør i BAMA Gruppen AS

Ellen Hovland, FoU-sjef i Gartnerhallen SA og leder av Teknoforum

Finansiering

Teknoforum har mottatt støtte fra Grofondet for 2018 og 2019.

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑

%d bloggere liker dette: