Grøntproduksjon i lukkede rom?

Vertikal produksjon er en ny produksjonsform som er i ferd med å bre seg internasjonalt. Den består av dyrking av grønnsaker, urter eller til og med bær i lukkede rom med streng kontroll på produksjonsfaktorene. Kan en slik dyrkningsmåte være et hjelpemiddel for å øke norsk produksjon av enkelte matvarer? Begrepet vertikal produksjon brukes om... Fortsett lesing →

TeknoForum på Potet2019

TeknoForum ble invitert til å presentere hva vi kan bidra med for potetprodusentene på Potet2019-konferansen som ble arrangert denne uken. I en nylig undersøkelse blant Gartnerhallens potetprodusenter sier 61 % at de forventer omsetningsvekst de neste fem årene. Det er en tanke færre enn gjennomsnittet av Gartnerhallens produsenter. Samtidig er det 25 % av potetprodusentene... Fortsett lesing →

Foredrag på Gartnerhallens kongress 2018

"Gartnerhallens produsenter sitter ikke godt tilbakelent i en stol og lar livet passere forbi. De sitter ytterst på stolkanten og ivrer etter å ta i bruk ny teknologi", sa TeknoForums prosjektleder Ellen Hovland på Gartnerhallenkongressen 2018.  To av TeknoForums medlemmer holdt innlegg på Gartnerhallens kongress 2018 i Stjørdal 15.-16. november. - SINTEF sin tverrgående satsing... Fortsett lesing →

Teknoforum på LandTek 2018

Landbruksteknikk-konferansen LandTek 2018 ble avholdt 31. oktober og 1. november. Fire av medlemmene i TeknoForum holdt innlegg på konferansen. LandTek er en årlig konferanse om teknologiutviklingen i landbruket og norsk matproduksjon. Målsetningen er å være en arena for ny kunnskap og diskusjoner rundt et fremtidsrettet og bærekraftig norsk landbruk. Årets konferanse fokuserte på nye teknologiske... Fortsett lesing →

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑