TeknoForum på Potet2019

TeknoForum ble invitert til å presentere hva vi kan bidra med for potetprodusentene på Potet2019-konferansen som ble arrangert denne uken.

I en nylig undersøkelse blant Gartnerhallens potetprodusenter sier 61 % at de forventer omsetningsvekst de neste fem årene. Det er en tanke færre enn gjennomsnittet av Gartnerhallens produsenter. Samtidig er det 25 % av potetprodusentene som forventer mer enn 10 % vekst, noe som viser at det er ønske om og vilje til å levere stadig mer norske poteter til forbrukerne fremover.

Det er tydelig at vær og klima opptar potetprodusentene. Hele 58 % svarer at de tror at vær og klimaendringer vil påvirke deres mulighet for omsetningsvekst fremover. Langt færre, nærmere bestemt omtrent hver tredje produsent, forteller at maskin- og utstyrsteknologi vil være viktig for fremtidig vekst. Bakgrunnen for dette kan være at potetproduksjonen allerede er mer mekanisert enn mange andre kulturer.

Audun Korsæth ved Senter for presisjonsjordbruk på NIBIO Apelsvoll offentliggjorde i 2016 en kartlegging av automatiseringsønsker og -behov i grøntbransjen. Hensikten var å skaffe kunnskap som et første trinn for å skape økt konkurransekraft for norsk grøntbransje gjennom automatisering av manuelle og ressurskrevende oppgaver. I denne kartleggingen ble potetproduksjon utelatt, sammen med et par andre kulturer som allerede er betydelig mekanisert. I en mindre og nyere kartlegging som er gjort blant Gartnerhallens sentrale produsenter trekkes det derimot frem ønsker om at ny teknologi kan bidra til bedre potetproduksjon ved å brukes til å

 • bestemme riktig dyrkingsplass (jordtype/-tilstand)
 • riktige gjødslingsmengder og -tidspunkt
 • overvåke plantesykdommer som man i dag må gå gjennom åkeren for å oppdage visuelt
 • forbedre lagringsmåte / -forhold.

Produsenter av andre kulturer har foreslått temaer som også kan være relevante for potetproduksjon, som presisjonsprøyting og droner.

«Droner er fint for lett kunne få oversikt på store åkere. Det er ofte slik at en trenger et overblikk for å se felter som skiller seg ut. Dermed kan man gi særbehandling på områder som trenger det.»

Teknologiundersøkelse blant Gartnerhallens SKPer (2018)

For potetprodusenter kan Teknoforum bidra med å

 • være lyttepost
  • Innhente behov for ny teknologi fra produsenter og verdikjeden
  • Være oppdatert på framtidige muligheter, forventninger og krav fra dagligvarehandelen og myndighetene
  • Være oppdatert på ny teknologi innenfor potetproduksjon
 • formidle
  • formidle kunnskap og være rådgiver om ny tilgjengelig teknologi til potetprodusenter og pakkerier/industri
 • ha en pådriverrolle ved behov
  • Initiere utvikling av ny teknologi for spesifikke norske forhold
  • Initiere produksjon av ny teknologi for norske forhold.

Les mer om Potet2019 her og se presentasjonene til foredragsholderne.

Kommentarer er stengt.

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑

%d bloggere liker dette: